Sorteren op: Relevantie | Prijs: Laag naar hoog, Hoog naar laag
Afbeelding van Brengers van de dageraad

Brengers van de dageraad

Dit fascinerende boek is samengesteld uit materiaal dat Barbara Marciniak tijdens meer dan vierhonderd uren channeling ontving. Brengers van de Dageraad maakt ons deelgenoot van de wijsheid van de Pleiadiërs, een groep verlichte wezens die naar de Aarde...

Afbeelding van De alchemie van negen dimensies

De alchemie van negen dimensies

In 1995 ontving Barbara Hand Clow van de Pleiadische godin Satya een verbazingwekkend relaas over de negen dimensies van het menselijk bewustzijn, dat zij opnam in het ook bij ons verschenen boek Het Pleiadisch Plan. Na meer dan 10 jaar studie en onderzoek...

Afbeelding van De Indigo-kinderen

De Indigo-kinderen

Je mag ze je liefde schenken, maar niet je gedachten opdringen, want zij hebben gedachten van zichzelf............ Kahlil Gibran Indigo-kinderen vertonen geheel nieuwe en ongebruikelijke psychologische eigenschappen en een gedrag en bewustzijn die niet...

Afbeelding van De Reconnectie

De Reconnectie

Volgens Deepak Chopra levert dit boek een 'interessant en nieuw inzicht in de dynamiek van genezing'. De buitengewone genezingen die bij patiënten van Dr. Pearl worden waargenomen, trekken de aandacht in de hele wereld. Aan de universiteit...

Afbeelding van De wet van Aantrekking

De wet van Aantrekking

Dit derde deel in de serie gaat uitvoerig in op de grondslagen van de oorspronkelijke Leringen van Abraham: hoe alle dingen gewenst of ongewenst bij je worden gebracht door middel van de krachtigste wet van het universum: de Wet van Aantrekking. We trekken...

Afbeelding van De wonderlijke kracht van bewuste intentie

De wonderlijke kracht van bewuste intentie

Dit boek is een logisch vervolg op "Vraag en het wordt gegeven", en ook dit deel bevat, zoals Wayne Dyer het noemt: indrukwekkende lessen van de grote meesters van het universum. In dit mysterie dat we het leven noemen, zijn we voortdurend op zoek naar...

Afbeelding van Dolende zielen worden gered

Dolende zielen worden gered

Dit vijfde boek van Loes van Loon en haar gids Hebenes heeft als centraal thema die zielen die verloren' lijken, maar vooral zich verloren voelen of geen notie hebben van hun stilstand. Ze zijn niet verloren of verdwaald, want hun gids weet immers...

Afbeelding van Door licht verbonden

Door licht verbonden

In Door licht verbonden vraagt het medium Loes van Loon haar gids Hebenes het hemd van het lijf. En hij geeft haar daar graag antwoord op via haar helderhorendheid of via automatisch schrift. Loes stelt 'gewone-mensen-vragen' , over liefde en...

Afbeelding van Eenheid met je Hogere Zelf

Eenheid met je Hogere Zelf

De zachtmoedige en hoogst verlichte meester Babaji, van wie gezegd wordt dat hij een materialisatie is van de hogepriester Melchizedek, is een inspiratiebron voor vele zoekers van spirituele wasdom. Reeds in 1987 liet Roger Lanphear zich door Babaji inspireren...

Afbeelding van Familie van licht

Familie van licht

Met compassie en op indringende wijze nemen de Pleiadiërs, tijdreizigers uit de toekomst, ons op reis door Het boek van de aarde, dat alle menselijke ervaring bevat. Nu ons wereldbeeld op de kop wordt gezet in deze unieke tijd bieden zij ons 'gereedschap...

Afbeelding van Gedragen door de Alkracht

Gedragen door de Alkracht

Dit is het achtste boek van Loes van Loon en haar gids Hebenes. De cyclus van boeken van de gids Hebenes en zijn medium is hiermee voltooid. In de reeks die in de loop van 15 jaar is ontstaan, wordt op speelse wijze een beeld gegeven van de ontwikkelingsgang...

Afbeelding van Het geschenk van de vrijheid

Het geschenk van de vrijheid

Zoals de meesten van ons zijn de twee hoofdpersonen van dit boek volledig bewust geboren, om net als iedereen het besef daarvan tijdens hun jeugd weer kwijt te raken. Wanneer hun verlangen om dit verloren deel weer in bezit te nemen groeit, volgen ze...

Afbeelding van Het Hathor-materiaal

Het Hathor-materiaal

Het in dit boek opgenomen materiaal is afkomstig uit een ongebruikelijke bron: een groep interdimensionale wezens die samen bekendstaan als de Hathors. Deze wezens, die beweren in de vierde dimensie van ons universum te wonen, zijn onze oudere broers...

Afbeelding van Het licht zal je bevrijden

Het licht zal je bevrijden

De grote spirituele kennis van de oude mysterie-scholen was lange tijd voorbehouden aan ingewijden, heiligen, apostelen, mystici, hogepriesters en hogepriesteressen. Volgens de verlichte meesters is nu de tijd aangebroken dat deze kennis voor iedereen...

Afbeelding van Het Magdalena Manuscript

Het Magdalena Manuscript

Het Magdalena Manuscript geeft Maria Magdalena's persoonlijke verhaal over haar tantrische relatie met Yeshua ben Joseph, die in onze dagen Jezus Christus wordt genoemd. Het beschrijft een liefde, zó diep dat ze 2000 jaar van leugens kon overleven....

Afbeelding van Het Pleiadisch plan

Het Pleiadisch plan

De beroemde astroloog en spiritueel leraar Barbara Hand Clow beschrijft een immens kosmisch drama, dat zich tegelijk in negen dimensies afspeelt, met Aarde als het uitverkoren theater. Terwijl ze voornamelijk als spreekbuis van SATYA B een Pleiadische...

Afbeelding van In liefde zal men wederkeren

In liefde zal men wederkeren

Dit is alweer het derde boek van Loes van Loon en haar gids Hebenes. De derde klas zou je misschien kunnen zeggen, want vele onderwerpen die in de eerste twee boeken aan de orde zijn gekomen, worden hier verder uitgediept. En zoals we inmiddels gewend...

Afbeelding van Kiezen voor liefde biedt geborgenheid

Kiezen voor liefde biedt geborgenheid

Dit is het zevende boek van Loes van Loon en haar gids Hebenes. Het centrale thema van dit boek is de bewuste KEUZE die wij als mensen voortdurend maken om liefdevol te zijn of in het tegenovergestelde te vervallen. Elke ziel kenmerkt zich door een bepaalde...

Afbeelding van Liefdeslicht doorbreekt Zielenpijn

Liefdeslicht doorbreekt Zielenpijn

Dit is het zesde boek van Loes van Loon en haar gids Hebenes. Het centrale thema van dit boek zijn stigma's, wonden opgelopen in vorige levens, fantoompijnen van de ziel die hun verklaring meestal niet kunnen vinden in dit leven. Veel mensen reageren...

Afbeelding van Marek's koffer

Marek's koffer

Een haveloze koffer met dagboeken vormt het begin van dit prachtige verhaal. Axel, die deze geestelijke nalatenschap van zijn verdwenen vriend Marek erft, verdiept zich in de inhoud ervan. Hij beseft dat Mareks filosofische inzichten hem leiden naar de...

Afbeelding van Menselijke evolutie in Pleiadisch perspectief

Menselijke evolutie in Pleiadisch perspectief

In Menselijke evolutie wordt de geschiedenis van de mensheid en haar afkomst van de planeten Venus, Mars en Maldek voor het eerst vanuit een galactisch perspectief verteld. Het boek legt de gemeenschappelijke grond bloot die wij delen met onze voorouders...

Afbeelding van Mijn hart is een tuin...

Mijn hart is een tuin...

Gedachten zijn zaadjes waarmee we geluk of ongeluk zaaien. We kunnen ons eigen denkpatroon veranderen door deze krachtige positieve gedachten elke dag te lezen en in te laten werken. Deze Bija-rollen (gedachtezaadjes) vormen zeven wijze lessen. 'Mijn...

Afbeelding van Nefratete

Nefratete

Een heerlijke, spannende roman met een boodschap! Dit boek is de herinnering aan een leven waarin de auteur priesteres was in Atlantis. Haar gids heeft het verloop van dit vorige leven doorgegeven met de boodschap dat het een boek moest worden. Hierdoor...

Afbeelding van Onze levende bibliotheek: aarde

Onze levende bibliotheek: aarde

AARDE is het logische vervolg op Brengers van de Dageraad. Nadat in de Brengers van de Dageraad een visie is gegeven op onze geschiedenis en op de manipulatie die de mensheid heeft ondergaan, gaan de Pleiadiërs in dit tweede boek van Marciniak diep in...

Afbeelding van Over de werking van Yoga

Over de werking van Yoga

De Yoga Sutra van Patanjali werd meer dan 2000 jaar geleden op schrift gesteld. Tot op de dag van vandaag heeft deze wonderbaarlijke tekst haar waarde behouden; zij dient nog altijd yogabeoefenaars van velerlei pluimage tot leidraad. 'Over de werking...

Afbeelding van Pad van Kracht

Pad van Kracht

Aarde maakt op dit moment een tumultueuze bewustzijnstransformatie door; velen vragen zich af wat ze met deze nieuwe kennis zullen doen. De keuzes die we nú maken, zullen de loop van gebeurtenissen bepalen die complexer en ontzagwekkender zijn dan we...

Afbeelding van Reis naar het nu

Reis naar het nu

Af en toe verschijnt er zo'n boek dat ons leven kan transformeren, en ons optilt naar een heel nieuw niveau van bewustzijn. Reis naar het Nu is een boek met een dergelijke potentie. Zonder omhaal begeleidt Jacobson de lezer naar het enige moment...

Afbeelding van Sara en haar gevederde vriend

Sara en haar gevederde vriend

Een bijzonder stel: Jerry en Esther Hicks! Enige tijd geleden kwam uitgeverij Petiet van verschillende zijden in contact met materiaal van een tweetal bijzondere Amerikanen die een tiental prachtige geluidsbanden maakten met thema's als "the Law...