Sorteren op: Relevantie | Prijs: Laag naar hoog, Hoog naar laag
Afbeelding van Arbeidsrecht geschetst

Arbeidsrecht geschetst

Arbeidsrecht Geschetst biedt een weergave van het arbeidsrecht aan de hand van schema's. Alle aspecten van het individueel arbeidsrecht komen aan bod, van het aangaan van de arbeidsovereenkomst, het recht op loon, bijzondere bepalingen zoals het...

Afbeelding van Beslag- en executierecht geschetst

Beslag- en executierecht geschetst

In deze uitgave in de Ars Aequi Geschetst reeks wordt het beslag- en executierecht behandeld. Het beslag- en executierecht vormt een belangrijk onderdeel van het Nederlandse burgerlijke procesrecht. Het regelt immers op welke wijze een schuldenaar zijn...

Afbeelding van Bij de bestuursrechter

Bij de bestuursrechter

In dit boek beschrijven de auteurs de zitting bij de rechtbank vanaf het moment van de uitnodiging tot het moment van sluiting van het onderzoek ter zitting. Daartussenin bespreken zij diverse onderwerpen die relevant kunnen zijn voor de bestuursrechtelijke...

Afbeelding van Burgerlijk Procesrecht 2019-2020

Burgerlijk Procesrecht 2019-2020

met o.a. Wetboek van burgerlijke rechtsvordering Wet op de rechterlijke organisatie Wet op de rechtsbijstand Liquidatietarief Landelijk procesreglement voor rolzaken kanton Algemene termijnenwet Faillissementswet Brussel II-bis Handvest van de Grondrechten...

Afbeelding van Burgerlijk procesrecht geschetst

Burgerlijk procesrecht geschetst

In deze uitgave in de Ars Aequi Geschetst reeks wordt het algemene Burgerlijk procesrecht behandeld. De regelingen in de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vormen hierbij de grondslag. De teksten geven een...

Afbeelding van Burgerlijk recht 2019/2020

Burgerlijk recht 2019/2020

met Burgerlijk Wetboek Overgangsbepalingen Transponeringstabel Verwijzingentabel Grondwet, hoofdstuk 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering - Hoge Raad Faillissementswet Wetboek van Koophandel, Boek 1 Kadasterwet,...

Afbeelding van Burgerlijk Wetboek 2019/2020

Burgerlijk Wetboek 2019/2020

met Burgerlijk Wetboek Overgangsbepalingen Transponeringstabel Verwijzingentabel Nieuw huwelijksvermogensrecht Grondwet, hoofdstuk 1 Alfabetisch register

Afbeelding van Civiele cassatie

Civiele cassatie

De ins and outs van de cassatieprocedure genieten betrekkelijk weinig bekendheid buiten de cassatieadvocatuur en de Hoge Raad. Toch kan het ook voor anderen van belang zijn de principes van de cassatierechtspraak te kennen. Advocaten en hun cliënten...

Afbeelding van Contracten met de overheid

Contracten met de overheid

Overheden sluiten voortdurend contracten. Wanneer het gaat om bijvoorbeeld zaken of diensten worden die contracten in de eerste plaats beheerst door het privaatrecht. Is de overheid in die gevallen een 'gewone' private partij of gelden toch...

Afbeelding van De conclusie voorbij

De conclusie voorbij

Dit boek werd aan Jaap Polak aangeboden ter gelegenheid van zijn terugtreden als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tijdens zijn voorzitterschap heeft de wetgever voorzien in verschillende instrumenten voor de bestuursrechter...

Afbeelding van De fiscus in het privaatrecht

De fiscus in het privaatrecht

In dit cahier wordt ingegaan op de rol die de fiscus speelt in het privaatrecht. Traditioneel gezien is de positie van de fiscus vastgelegd in fiscale en bestuursrechtelijke regels, maar de fiscus blijkt zich in toenemende mate te bedienen van privaatrechtelijke...

Afbeelding van De toepassing van het internationaal verdrag inzake de Rechten van het kind in de Nederlandse rechtspraak

De toepassing van het internationaal verdrag inzake de Rechten van het kind in de Nederlandse rechtspraak

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) is in Nederland in werking getreden op 8 maart 1995, 17 jaar geleden. Op basis van artikel 44 IVRK bestaat daarmee voor Nederland de verplichting om iedere vijf jaar verslag uit te brengen...

Afbeelding van De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum

De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum

In dit cahier wordt de achtergrond van art. 6:162 BW geschetst. Uitgangspunt daarbij is het beroemde arrest Lindenbaum/Cohen en dat over de Zutphense juffrouw. Met Lindenbaum/Cohen zou een ware revolutie in de ontwikkeling van het privaatrecht hebben...

Afbeelding van ECHR case files

ECHR case files

Ars Aequi Procesdossiers (case files) are written primarily to give the reader insight into different legal procedures. Relying on real case files, it is explained step by step how an actual procedure develops. The Ars Aequi Procesdossiers contain original...

Afbeelding van Erfrecht geschetst

Erfrecht geschetst

Het erfrecht is een complex rechtsgebied. Het heeft naast geheel eigen regels, ook nauwe banden met de onder andere de gemeenschapstitel, de schenkingstitel en het faillissementsrecht. Daarnaast zijn na overlijden de regels van de erfbelasting van toepassing...

Afbeelding van Executie(ver)koop van onroerende zaken

Executie(ver)koop van onroerende zaken

Op grond van art. 3:268 BW heeft de hypotheekhouder het recht van parate executie. Bij verzuim van de schuldenaar met de voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt, is de hypotheekhouder bevoegd tot executoriale verkoop. Er zijn...

Afbeelding van Fusie en overnames in Nederland

Fusie en overnames in Nederland

Fusies en overnames in Nederland biedt een actueel overzicht van juridisch relevante aspecten van de Nederlandse fusie- en overnamepraktijk. Ook niet-juridische onderwerpen komen aan bod, voorzover dat bijdraagt aan een beter begrip van de verschillende...

Afbeelding van Gemeentelijke verordeningen

Gemeentelijke verordeningen

Kan de gemeenteraad aan de burgemeester de bevoegdheid toekennen om plaatsen aan te wijzen waar het verboden is om te blowen? En mag de burgemeester de eigenaar van een roofzuchtige kater op basis van een lokale verordening verplichten om zijn huisdier...

Afbeelding van Goederenrecht geschetst

Goederenrecht geschetst

Goederenrecht geschetst biedt een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht. Daarbij is gekozen voor een formule die optimaal functioneert als aanvulling op en hulpmiddel bij de bestudering van goederenrechtelijke leer-...

Afbeelding van Het procesdossier van de advocaat in bestuursrechtelijke zaken

Het procesdossier van de advocaat in bestuursrechtelijke zaken

Ars Aequi Procesdossiers zijn primair geschreven om de lezer inzicht te verschaffen in verschillende juridische procedures. Aan de hand van een dossier van een waargebeurde zaak wordt, stap voor stap, uiteengezet hoe een procedure zich in de praktijk...

Afbeelding van Het procesdossier van de rechter in bestuursrechtelijke zaken

Het procesdossier van de rechter in bestuursrechtelijke zaken

Ars Aequi Procesdossiers zijn primair geschreven om de lezer inzicht te verschaffen in verschillende juridische procedures. Aan de hand van een dossier van een waargebeurde zaak wordt, stap voor stap, uiteengezet hoe een procedure zich in de praktijk...

Afbeelding van Hoofdstukken openbare-orderecht

Hoofdstukken openbare-orderecht

Het openbare-orderecht staat volop in de belangstelling. Als gevolg van de invoering van een reeks van wettelijke maatregelen en de totstandkoming van nieuwe jurisprudentie, blijkt er steeds meer behoefte aan een overzicht van de belangrijkste thema's...

Afbeelding van Huurrecht geschetst

Huurrecht geschetst

Huurrecht geschetst biedt een weergave van het nieuwe Huurrecht zoals dat geldt met ingang van 1 januari 2017. De tekst wordt - waar mogelijk en zinvol als studiehulp - verhelderd in schema's. Voor meer diepgaande bestudering wordt verwezen naar...

Afbeelding van Internationaal privaatrecht

Internationaal privaatrecht

Internationaal Privaatrecht Rechtspraak bevat de belangrijkste vonnissen van 1929 tot 2017 op het gebied van het Internationaal Privaatrecht. Deze uitspraken zijn speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs.

Afbeelding van Internationaal privaatrecht 2017/2019

Internationaal privaatrecht 2017/2019

Internationaal Privaatrecht bevat Verordeningen, Verdragen & Wetten  in de volgende rechtsgebieden: Algemeen en Persoonlijke staat Familie- en Erfrecht Vermogensrecht Procesrecht

Afbeelding van Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht 2016

Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht 2016

Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht bevat een selectie arresten die betrekking hebben op het Aansprakelijkheidsrecht, chronologisch geordend van 1958 tot en met 2016. De arresten zijn speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs. Daarnaast biedt...

Afbeelding van Jurisprudentie Burgerlijk recht 1905-2017

Jurisprudentie Burgerlijk recht 1905-2017

Jurisprudentie Burgerlijk recht bevat een selectie arresten van de Hoge Raad die betrekking hebben op het Burgerlijk recht, chronologisch geordend van 1905 tot en met 2017. De arresten zijn speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs. Daarnaast...

Afbeelding van Jurisprudentie Europees recht 1963-2018

Jurisprudentie Europees recht 1963-2018

Jurisprudentie Europees recht bevat de cruciale uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie, welke van belang zijn voor het onderwijs in de eerste twee jaar van de opleiding rechtsgeleerdheid. Ten behoeve van het onderwijs is elke uitspraak...