Sorteren op: Relevantie | Prijs: Laag naar hoog, Hoog naar laag
Afbeelding van 19 Challenging Thoughts About Leadership

19 Challenging Thoughts About Leadership

People demonstrate leadership whenever they take responsibility for change in their environment, because they believe things can or must be different. Leaders have a personal story to tell. About the challenges in the real world. About their striving...

Afbeelding van Aan de slag met kleuterdans

Aan de slag met kleuterdans

Dit praktijkgericht boek heeft enerzijds als doel (toekomstige) lesgevers inzicht, kennis en vaardigheden bij te brengen wat betreft dansen met kleuters. Anderzijds is het een echt doeboek zodat jeugdwerkers en kleuterdansdocenten er ook direct mee aan...

Afbeelding van Aansporingen

Aansporingen

Roland Barthes introduceerde ruim drie decennia geleden het concept van de meervoudige tekst. Hij maakte een onderscheid tussen leesteksten en schrijfteksten. De auteur mocht dan wel dood en begraven zijn, de lezer was in geen geval datzelfde lot beschoren....

Afbeelding van Aan weerszijden van de stethoscoop

Aan weerszijden van de stethoscoop

In alle takken van de gezondheidszorg is effectieve communicatie tussen zorgverstrekkers en patiënten en hun naasten essentieel om de best mogelijke behandeling te kunnen bieden. Luisteren naar mensen en praten lijken eenvoudig, maar in de context van...

Afbeelding van Afstandsbediening presentaties Presenter Expert Kensington - Groene laser

Afstandsbediening presentaties Presenter Expert Kensington - Groene laser

Afstandsbediening presentaties Presenter Expert Kensington, Model: Laserpointer, Spanwijdte: 50 m, Breedte: 3 cm, Lengte: 4.1 cm, Hoogte: 11.2 cm

Afbeelding van Afstandsbediening presentaties Presenter Expert Kensington - Rode laser

Afstandsbediening presentaties Presenter Expert Kensington - Rode laser

Afstandsbediening presentaties Presenter Expert Kensington, Model: Laserpointer, Spanwijdte: 50 m, Breedte: 3 cm, Lengte: 4.1 cm, Hoogte: 11.2 cm

Afbeelding van Amerikaanse literatuur

Amerikaanse literatuur

Dit boek biedt een helder en vlot overzicht van de Engelstalige literatuur van de Verenigde Staten van hetprille begin tot het heden. In twaalf duidelijk gestructureerde hoofdstukken nemen de auteurs de belangrijke perioden en stromingen van de Amerikaanse...

Afbeelding van Anders organiseren & beter werken

Anders organiseren & beter werken

Door de ontgroening en de vergrijzing op de West-Europese arbeidsmarkten zal het arbeidsaanbod gevoelig krimpen de komende decennia. Om meer mensen (langer) aan het werk te houden, zullen we moeten zoeken naar modellen die het werk werkbaar maken (beter...

Afbeelding van Armoede en sociale uitsluiting

Armoede en sociale uitsluiting

Dit is de 20ste editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting. Deze jubileumeditie bevat een stand van zaken op het vlak van armoede en ongelijkheid. Immers, doorheen de jaren is de armoede zeker niet afgenomen of versimpeld. Dit Jaarboek bewijst...

Afbeelding van Astma bij kinderen

Astma bij kinderen

Astma is bij kinderen een van de meest voorkomende chronische aandoeningen en heeft in de afgelopen decennia een grote toename in prevalentie vertoond. Nieuwe inzichten in de pathogenese, heterogeniteit, diagnostiek en behandeling maken een regelmatige...

Afbeelding van Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs

Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs

Dit boek wil iedereen inspireren die de uitdaging aangaat om les te geven aan (rand)normaal begaafde leerlingen met autisme. Vertrekkend van de specifiek autistische manier van waarnemen en informatie verwerken, met een ongewone leerstijl als gevolg,...

Afbeelding van Blijven leren: de toekomst!

Blijven leren: de toekomst!

Afgelopen decennia is er heel wat geïnvesteerd in het leren van volwassenen. Toch is Vlaanderen nog steeds geen samenleving waarin leren voor alle volwassenen een evidentie is. Vanuit de overtuiging dat vooruitgang mogelijk en noodzakelijk is, organiseerde...

Afbeelding van Competenties in moeilijke situaties

Competenties in moeilijke situaties

Wat voor een arts een gewoon en alledaags gebeuren is, wordt door de patiënt en de familie vaak als ingrijpend ervaren. De vaardigheid en de competentie waarover de zorgverstrekker in kritieke situaties beschikt, bepaalt in belangrijke mate of de geboden...

Afbeelding van Creative jumpers

Creative jumpers

Creativiteit en een uniek aanbod alleen zijn geen garantie voor succes van ondernemers in de creatieve industrieën. De veranderende context heeft de druk op deze creatieve ondernemers enorm verhoogd. Het kunnen overleven en doorgroeien in deze veeleisende...

Afbeelding van Databeheer met SPSS en SAS

Databeheer met SPSS en SAS

Het tweede deel van de reeks gaat dieper in op databeheer. Eens onderzoeksgegevens in een database zijn ingevoerd of ingelezen, moet de onderzoeker zijn data analyseklaar maken. Ook wil de onderzoeker vaak enkel bepaalde deelgroepen in de gegevens analyseren...

Afbeelding van De HR-regisseur

De HR-regisseur

Hoe gaan we om met een veranderende en meer diverse arbeidsmarkt? Het is een vraag die HR-medewerkers, politici, opiniemakers, academici, beleidsmedewerkers in diverse sectoren bezig houdt. Iedereen heeft wel eens gehoord van de vergrijzing, ontgroening,...

Afbeelding van De impact van de Europese Unie

De impact van de Europese Unie

De verzameling van Europese wetten en regels telt intussen ongeveer 100.000 bladzijden. De spanwijdte van de Europese Unie omvat haast alle beleidsterreinen. Europa neemt beslissingen over de werking van de interne markt en handelspolitiek, over landbouw...

Afbeelding van De klas: homogene of heterogene samenstelling

De klas: homogene of heterogene samenstelling

Welke soort klassamenstelling is de meest gunstige voor de leerprestaties, het welbevinden en het academisch zelfbeeld van leerlingen? Worden leerlingen best omringd door een brede diversiteit aan medeleerlingen (heterogene groep)? Of is het beter in...

Afbeelding van De leider in de spiegel

De leider in de spiegel

Mensen tonen leiderschap wanneer ze verantwoordelijkheid nemen voor verandering in hun omgeving vanuit de overtuiging dat het anders kan of moet. Ze hebben een persoonlijk verhaal. Over de uitdagingen die zich aandienen in de realiteit. Over hun streven...

Afbeelding van De leraar: professioneel leren en ontwikkelen

De leraar: professioneel leren en ontwikkelen

Het is onmogelijk om leraren tijdens hun opleiding voor te bereiden op alle uitdagingen die ze doorheen hun loopbaan zullen tegenkomen. Bijgevolg zien velen het belang in van nascholing of andere vormen van professioneel leren. Vaak gaat men ervan uit...

Afbeelding van De malaise van de multiculturaliteit

De malaise van de multiculturaliteit

Migraties en de multiculturen die daar rechtstreeks uit voortvloeien, zijn door de hele beschavingsgeschiedenis eerder regel dan uitzondering. In elk rijk werd er gemengd en gemixt, geëmigreerd en geïmmigreerd, meestal met véél bloed, zweet en tranen....

Afbeelding van De wetenschap van de aarde

De wetenschap van de aarde

Is Planeet Aarde een uniek kosmisch experiment? Samen gaan we in dit boek op zoek naar het antwoord op deze vraag. Al is elk atoom, elke molecule, elk stofdeeltje op aarde onderhevig aan de universele natuurwetten van het heelal, toch heeft een bijzondere...

Afbeelding van De wetenschap van het leven

De wetenschap van het leven

Ons verhaal begint zon 3,8 miljard jaar geleden. Niets liet vermoeden dat de primitieve oercellen van toen aanleiding zouden geven tot de gigantische biodiversiteit van vandaag. Daarbij komen de meest wonderbaarlijke aanpassingen voor. Zo overtreffen...

Afbeelding van De wetenschap van het orgasme

De wetenschap van het orgasme

In dit boek wordt de complexe biologie achter het orgasme ontsluierd. Seksuologe Beverly Whipple, co-auteur van de internationale bestseller The G Spot and Other Discoveries About Human Sexuality, werpt samen met neuroloog Barry Komisaruk en endocrinoloog...

Afbeelding van De winst van de lezer

De winst van de lezer

Hoe vindt een boek zijn weg naar de lezer? Achter deze eenvoudige vraag schuilt een complex samenspel van actoren en factoren. Ze maken van het boekenvak een boeiende, maar ook uitdagende sector, op het raakvlak van cultuur en economie. Wat betekent het...

Afbeelding van Digitale didactiek

Digitale didactiek

igitale didactiek. Wegwijzers voor de onderwijspraktijk wil de fundamentele reflectie in het onderwijsveld aanzwengelen over hoe goed ICT-ondersteund onderwijs er in, zeggen we, het jaar 2030 zou (moeten) kunnen uitzien. Het stelt 3 ruime themas centraal:...

Afbeelding van Draadloze afstandsbediening voor presentaties Kensington

Draadloze afstandsbediening voor presentaties Kensington

Draadloze afstandsbediening voor presentaties Kensington, Model: Laserpointer, Spanwijdte: 20 m, Breedte: 3 cm, Lengte: 4.5 cm, Hoogte: 10 cm, Voeding: 2 AAA-batterijen

Afbeelding van Duizend bloemen en granaten

Duizend bloemen en granaten

Duizend bloemen en granaten. Het klinkt een beetje als een zucht omdat, zo blijkt uit de artikels in deze bundel, er in het domein van gender, wetenschap en technologie nog steeds veel werk aan de winkel is. En dit ondanks alle inspanningen die de afgelopen...