Sorteren op: Relevantie | Prijs: Laag naar hoog, Hoog naar laag
Afbeelding van 12 sleutels voor duurzaam HRM

12 sleutels voor duurzaam HRM

Het strategische HR-denken stoot vandaag op zijn grenzen. Met het perspectief van langer te moeten werken, daagt de H(uman)-kant de hardere M(anagement)-kant uit. Dit boek vertrekt van de boude stelling: Duurzaam HRM is in. Strategisch HRM is oud(t)....

Afbeelding van Aan de slag met kleuterdans

Aan de slag met kleuterdans

Dit praktijkgericht boek heeft enerzijds als doel (toekomstige) lesgevers inzicht, kennis en vaardigheden bij te brengen wat betreft dansen met kleuters. Anderzijds is het een echt doeboek zodat jeugdwerkers en kleuterdansdocenten er ook direct mee aan...

Afbeelding van Aan weerszijden van de stethoscoop

Aan weerszijden van de stethoscoop

In alle takken van de gezondheidszorg is effectieve communicatie tussen zorgverstrekkers en patiënten en hun naasten essentieel om de best mogelijke behandeling te kunnen bieden. Luisteren naar mensen en praten lijken eenvoudig, maar in de context van...

Afbeelding van Academic writing

Academic writing

Academic Writing assists new and established researchers in the process of writing and editing English texts. Its objectives are threefold: - to give GUIDELINES for using academic style and language and for writing specific academic genres, such as abstracts,...

Afbeelding van Academisch schrijven

Academisch schrijven

Wie hogere studies aanvat, moet vroeg of laat op een 'we- tenschappelijke manier' schrijven. In scripties, bachelorpapers en masterproeven wordt van de student verwacht dat hij de kunst van het academisch schrijven beheerst. Dit boek wil tegemoetkomen...

Afbeelding van Account management 3.0

Account management 3.0

Account management 3.0 is een leer- en studieboek om met meer bedrijfseconomisch inzicht professioneel account management toe te passen. Het handboek gaat verder dan 'verkopen' - het credo 'We verkopen niet, de klant koopt!' wordt...

Afbeelding van Achter de stilte

Achter de stilte

Esther Naschelski is drie wanneer haar ouders in 1942 naar Auschwitz worden gedeporteerd. Ze zullen nooit meer terugkeren. Esther wordt verborgen gehouden in een kinderkribbe nabij de Dossinkazerne in Mechelen en overleeft de oorlog. Na de oorlog zoekt...

Afbeelding van Algemene biochemie

Algemene biochemie

Het fenomeen 'Leven' is onlosmakelijk verbonden met de aanwezigheid van een aantal bijzondere chemische stoffen, de biomoleculen. Zonder de wisselwerking tussen deze biomoleculen, het hoofdthema van de biochemie, is er geen leven. Deze wisselwerking...

Afbeelding van Algemene chemie

Algemene chemie

Algemene chemie biedt een grondige inleiding in de onder- liggende fundamenten van de chemie. Het eerste deel gaat in op de microscopische grondslagen van de chemie en in het bijzonder op de structuur van atomen, de opbouw van moleculen en de aard van...

Afbeelding van Algoritmen en datastructuren

Algoritmen en datastructuren

Dit handboek is een leidraad bij de studie van algoritmen en datastructuren. De inleidende hoofdstukken geven een overzicht van enkele wiskundige technieken om algoritmen en datastructuren te analyseren. Het boek gaat uitgebreid in op wat de Java API...

Afbeelding van Alleen met kunst

Alleen met kunst

De seksualiteit, het eigen lichaam en de dood vormen trauma's voor de mens. Het subject is niet op de eigen drift en op zijn eigen lichaam afgestemd. Bovendien weet het fundamenteel niet wat het zelf zegt. Deze stelling maakt de kern van het schandaal...

Afbeelding van Alles over het levenseinde

Alles over het levenseinde

Het boek 'Alles over het levenseinde' koop je bij bookspot.nl, nu voor €19.05!

Afbeelding van Als eten een zorg wordt...

Als eten een zorg wordt...

Het boek 'Als eten een zorg wordt...' van Sabine Boerjan koop je bij bookspot.nl, nu voor €24.55!

Afbeelding van Als spelling een kwelling is

Als spelling een kwelling is

BOEK 1: SPELEND SPELLEN Spelend spellen gebruik je voor kinderen tot 10 jaar.We gaan aan de slag met hoogfrequente woorden die kinderen nodig hebben in de klas.Via de blokkenmethode krijgen kinderen greep op hoorwoorden. Hole@dokola.dt oriënteert kinde-...

Afbeelding van Anesthesie en de normale zwangerschap

Anesthesie en de normale zwangerschap

De huiver voor te veel anesthesiologische betrokkenheid bij de zwangerschap weerhoudt professionals er vaak van zich te verdiepen in de rol en de (on)mogelijkheden van anesthesiologie tijdens de normale zwangerschap. De invloed van anesthesiologie op...

Afbeelding van Antigone

Antigone

Het boek 'Antigone' van Sophocles koop je bij bookspot.nl, nu voor €14.20!

Afbeelding van Apologie van de school

Apologie van de school

Hoewel de school steeds symbool heeft gestaan voor vooruitgang en een betere toekomst, is het tegelijkertijd zo dat ze vanaf haar ontstaan niet uit de beklaagdenbank is geraakt. Haar functioneren maar vooral ook haar maatschappelijke rol en haar bestaan...

Afbeelding van Aromatherapie in de zorgverlening

Aromatherapie in de zorgverlening

De aromatherapie heeft, net als andere alternatieve geneeswijzen, zijn plaats verworven in de huisapotheek. Meer en meer mensen kiezen voor natuurlijke middelen die het lichaam stimuleren en ondersteunen om af te rekenen met allerhande kwalen. Binnen...

Afbeelding van Articulatie in de praktijk

Articulatie in de praktijk

Deze volledig herwerkte uitgave bevat allerlei oefeningen voor het articuleren van de medeklinkers of consonanten van het Nederlands. Alle medeklinkers en hun verbindingen worden doorlopen in begin-, midden- en eindpositie en zowel in lettergrepen en...

Afbeelding van Articulatiestoornissen

Articulatiestoornissen

Articulatiestoornissen komen zowel bij kinderen als bij volwassenen voor. In essentie bestaat deze stoornis uit het consistent foutief produceren van spraakklanken. Klanken worden vervangen, weggelaten of vervormd. Articulatiestoornissen kunnen verscheidene...

Afbeelding van Autisme Centraal

Autisme Centraal

Wie leeft of werkt met mensen met autisme, komt elke dag wel stukjes tegen van de puzzel die autisme zo boeiend maakt. Sommige stukjes merken we op in onze samenwerking of begeleiding, andere in de manier waarop mensen met autisme in het leven staan....

Afbeelding van Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs

Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs

Dit boek wil iedereen inspireren die de uitdaging aangaat om les te geven aan (rand)normaal begaafde leerlingen met autisme. Vertrekkend van de specifiek autistische manier van waarnemen en informatie verwerken, met een ongewone leerstijl als gevolg,...

Afbeelding van Autisme in de klas

Autisme in de klas

Wat is autisme? Hoe kan autisme zich uiten in de klas? Hoe kan ik als leraar hiermee omgaan zonder de andere leerlingen uit het oog te verliezen? Welke materialen kunnen mij hierbij helpen? Veel leerkrachten zitten met vragen rond wat het betekent om...

Afbeelding van Basic programming in Python

Basic programming in Python

This book teaches you to write small programs to solve computational problems, i.e. problems for which we can compute a solution in a series of steps. The book first explains how to write computer programs in an iterative way. The program then uses iterative...

Afbeelding van Basisbegrippen fonetiek en fonologie

Basisbegrippen fonetiek en fonologie

Dit boek biedt een systematisch overzicht van de basisbegrippen fonetiek en fonologie die de taalkunde hanteert om het domein van de klankstructuur wetenschappelijk te beschrijven. Het behandelt de twee niveaus waarop we het spraakgeluid in mondelinge...

Afbeelding van Basisbegrippen logopedie

Basisbegrippen logopedie

In de logopedie staan stoornissen in de menselijke commu- nicatie centraal. De laatste jaren zijn logopedisten zich echter ook meer en meer gaan bezighouden met stoornissen die niet langer de communicatie betreffen. Zo behoren onder andere afwijkende...

Afbeelding van Basisbegrippen taalkunde: semantiek en pragmatiek

Basisbegrippen taalkunde: semantiek en pragmatiek

De semantiek is de wetenschappelijke studie van de betekenis van woorden en zinnen, terwijl de pragmatiek bestudeert hoe de concrete context waarbinnen we uitingen gebruiken een invloed heeft op hun betekenis. Semantiek en pragmatiek biedt een beknopt...

Afbeelding van Beschrijvende statistiek en kansrekenen

Beschrijvende statistiek en kansrekenen

Dit boek biedt een toegankelijk en diepgaand overzicht van de belangrijkste statistische kengetallen voor nominale, ordinale en kwantitatieve gegevens. Veel aandacht gaat uit naar de grafische voorstelling van de gegevens. Het tweede deel van het boek...